Christina Dam Bjerregaard Sillassen

januar 2022
Gennemsnit: 11.2

HVAD BETYDER NORDIC MEDICARE PRISEN FOR MIG?

Først og fremmest er det en stor ære at være modtager af Nordic Medicare-prisen, og jeg er meget stolt og taknemmelig over det. Jeg har gennem alle seks studieår brugt megen tid og energi på medicinstudiet, og det er derfor rart at få et ekstra “skulderklap” og anerkendelse i form af Nordic Medicare-prisen.

HVORDAN ER DEN LÆGEFAGLIG KVALITET HOS SDU?

Da jeg søgte ind på medicinstudiet, valgte jeg at læse på SDU, da jeg fra flere bekendte havde hørt godt om det sociale miljø på uddannelsen. Jeg vidste ikke på forhånd, at både bacheloren og kandidaten var modulopbygget, men det har jeg været rigtig glad for, fordi det passer godt til mig at studere enkelte emner i otte uger og dernæst gå til eksamen i stedet for kun én eksamen per semester.

På kandidaten har undervisningen været afholdt af meget engagerede og dygtige læger, og jeg synes, at undervisningen har været virkelighedsnær og ofte også case-baseret, så man på den måde er klar til livet som læge. Det, tror jeg, er med til at øge den lægefaglige kvalitet på SDU.

HVAD BYDER FREMTIDEN PÅ?

Jeg skal starte på Slagelse Sygehus som KBU-læge på en medicinsk afdeling, der behandler patienter med kardiologiske og endokrinologiske lidelser samt patienter med multisygdom. Derefter skal jeg i almen praksis i et halvt år. Jeg forestiller mig, at jeg i fremtiden ender som kardiolog, men jeg vil ikke udelukke, at jeg ender i et andet intern medicinsk speciale eller måske pædiatri – det må tiden vise.