Om Nordic Medicare

Om Nordic Medicare

Nordic Medicare er organisationen bag Nordic Medicare Prisen. Nordic Medicare er en virksomhed inden for sundhedssektoren, som løser forskellige udfordringer, og som har en aktiv holdning til, hvordan sundhedsvæsnet bør være. Et nøgleord for Nordic Medicare er ’kvalitet’, og derfor har virksomheden indstiftet Nordic Medicare Prisen for at motivere de studerende til at nå så højt et lægefagligt niveau som muligt.

Nordic Medicare er blandt andet specialiseret inden for rekrutteringsydelser til sundhedssektoren, drift af egne lægeklinikker rundt om i landet samt levering af sundhedsspecifikke IT-løsninger.

Nordic Medicare arbejder for et social- og sundhedsvæsen i højeste kvalitet, som kan tilbyde borgerne i landet den bedst mulige behandling. Blandt andet derfor støtter Nordic Medicare op om unge læger med Nordic Medicare Prisen.

Læs mere om prisen her.

Dedikeret til kvalitet

Som nævnt er Nordic Medicare Prisen et udtryk for, at Nordic Medicare er dedikerede til at højne kvaliteten af det lægefaglige arbejde i Danmark. Prisen skal være med til at stimulerer de faktorer, der udløser retningsbestemmelse, fastholdelse og understøttelse af de studerendes motivationsniveau for at opnå et højt lægefagligt kompetenceniveau, hvilket i sidste ende skal bidrage til at løfte kvaliteten af det danske social- og sundhedsvæsen.

Nordic Medicares fastlagte mission og vision handler netop om at bidrage til at højne kvaliteten inden for bestemte områder af social- og sundhedsvæsnet, og dette forudsætter at vi i fremtiden har adgang til et højt specialiseret sundhedsfagligt personale, til gavn for borgerne.

Valget om at stifte en pris til den studerende med årgangens højeste gennemsnit sender også et klart signal fra Nordic Medicare. Den sender et signal om, at Nordic Medicare er kommet ind i den danske sundhedssektor for at blive.

Ikke nok med at Nordic Medicare er kommet for at blive, Nordic Medicare er også kommet med en mission og vision, hvor endemålet er at højne niveauet inden for social- og sundhedsvæsnet i Danmark. Det er Nordic Medicare Prisen med til at fortælle.