Nordic Medicare Prisen

I Danmark har vi brug for læger på et ekstraordinært højt lægefagligt niveau, og det kræver, at man lægger sig i selen i sin studietid for at blive så dygtig. Derfor har Nordic Medicare i 2013 indstiftet Nordic Medicare Prisen, som gives til den kandidatstuderende på SDU, som færdiggør sin uddannelse med det højeste gennemsnit på sin årgang.

Prisen skal hylde den nyuddannede læge med det højeste gennemsnit for at signalere, at det kan betale sig at dygtiggøre sig så meget som muligt. Det er hårdt at blive læge, og man vil stå med et stort ansvar, når man møder sine patienter, og det er Nordic Medicares forhåbning, at prisen vil give den ekstra motivation til at give sig selv fuldt ud, når studietiden bliver hård.

Nordic Medicare er dedikerede til udviklingen af det danske social- og sundhedsvæsen, og derfor er der brug for læger på det højeste niveau. Det bliver også afspejlet i teksten, som findes på det diplom, hver prismodtager får:

Nordic Medicare ønsker med denne pris at belønne den nyuddannede læge, der efter hvert semester har opnået det højeste eksamensgennemsnit efter afsluttet kandidateksamen. Formålet med indstiftningen af denne pris er, at Nordic Medicare gerne vil stimulere de processer, der kan bidrage til, at Danmark også i fremtiden besidder læger på et ekstraordinært højt lægefagligt niveau til gavn for det danske samfund.

LÆGER PÅ EKSTRAORDINÆRT HØJT
LÆGEFAGLIGT NIVEAU

Nordic Medicare Prisen

Anerkendelse

Modtageren af denne pris har præsteret noget helt ekstraordinært og fortjener stor anerkendelse og respekt. Vi har at gøre med en kandidat vi i Danmark kan forvente os noget særligt fra i fremtiden.

Motivationsfremmende

Prisen har stor symbolsk værdi, og er et evig bevis for en helt ekstraordinær præstation gennem medicinstudiet, og er samtidig en motiverende økonomisk engangsydelse. Hensigten er at stimulere lysten til fortsat at opnå exceptionelle resultater hos den enkelte prismodtagende læge til stor gavn for det danske samfund.

Fremtid

De fremadrettede prismodtagere følger vi over tid. Vi måler blandt andet mængden og kvaliteten af deres videnskabelig produktion i lokale og internationale tidsskrifter, opnåede videnskabelige grader, udvikling af nye og forbedrede terapeutiske metoder, lokale og internationale opnåede pristildelinger, erhvervede stillingskategorier med mere.

0
Antal prismodtagere
0,34
Karaktergennemsnit

Kontakt